“Pinagkatiwalaan kita!!!Pinagkatiwalaan kita!!!.”

Mella,wag ka na muling lumuha pa para sa kanya.

Makakaya mo rin sa mga darating na panahon.

Mga damdaming pinipigil,para sa iyo rin yan.

Para sa ikabubuti mo iyan.

Makakaya mo ng walang tulong ng iba.

Nagmamahal,

Isang taong nakikisimpatya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s